top of page

Mäns och killars våld tar inte semester - Unizons jourer stöttar och skyddar hela sommaren!

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet har öppet som vanligt och stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns och killars våld. Det finns en jour att chatta med varje dag hela sommaren, och både kvinnojourer och tjejjourer ordnar läger och aktiviteter för att våldsutsatta kvinnor och barn ska få en fin sommar.


Unizons jourer finns över hela landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Majoriteten har öppet som vanligt under sommaren och stöttar och skyddar när resten av samhället tar semester. Kvinnojourerna har stödsamtal och aktiviteter för kvinnor och barn som bor på de skyddade boendena, som utflykter till nöjesparker, bad och cykelutflykter. För många barn är sommaren på jouren livets första sommarlov fritt från våld. Chatt varje dag hela sommaren Det går att chatta med en jour varje dag hela sommaren. Tjejjourer och ungdomsjourer anordnar också läger, trygghetsvandringar, ungdomshäng, informationskampanjer och olika aktiviteter. Jourerna fortsätter under sommaren att stötta unga via chatt och det finns en jour att chatta med varje dag hela sommarlovet. Söktryck under sommaren Enligt en enkät bland Unizons medlemsjourer förväntar sig 8 av 10 tjejjourer och ungdomsjourer att söktrycket under sommaren blir ungefär som under resten av året. 7 av 10 kvinnojourer tror detsamma eller högre. Gemensamt för kvinnojourerna är att de allra flesta förväntar sig ett ökat söktryck efter semestrarna, när kvinnor återvänder till arbete och skola finns fler möjligheter att söka stöd. Flera jourer lyfter också pandemins och lättade restriktioners eventuella påverkan på söktryck under och efter sommaren, och står beredda att stötta och skydda.

För frågor eller research kontakta: Unizons pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92


Om Unizon Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor i snitt fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se


Vår presskontakt:

Ungdomsjouren Bellis

Julia Wald, 073-752 45 09 julia.wald@hotmail.com

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page