top of page

Mäns våld mot kvinnor

Under de senaste veckorna har debatten om mäns våld mot kvinnor synts i både sociala medier och på löpsedlarna. På TV har brottsmisstänkta män fått ”tala ut” och brottsoffren har osynliggjorts, förminskats och ifrågasatts. Vår fantastiska riksorganisation Unizon har synts i media för att berätta om det som många kvinno-, tjej- och ungdomsjourer vittnat om i flera år. Det är dags att regeringen satsar mer på våldsförebyggande arbete, höjer straffen vid vålds- och sexualbrott och ger kvinno-, tjej- och ungdomsjourer mer stöd! Vill du veta mer om hur du kan bidra och vara en del av det arbetet? Nedan kommer några tips:


Läs på!

Knowledge is power. Varje år släpper BRÅ rapporter och statistik om det våld som män utsätter kvinnor för. Med större kunskap om mäns våld mot kvinnor och fler som deltar i kampen, desto större är chansen att vi når ett jämställt samhälle fritt från våld. Följ @Unizonjourer på deras sociala medier för att ta del av mer information och konkreta tips på vad just du kan göra.


Tips på läsning:

Det är nog nu - Unizons kampanj


BRÅ forskning och analys


BRÅ förebyggande arbeteBRÅ mäns våld mot kvinnor


Smärtsam närhetPåverka!

  • Lämna in medborgarförslag till din kommun och föreslå att mer fokus bör läggas på våldsförebyggande arbete.

  • Inför Huskurage, en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående, i ditt bostadsområde. Läs mer om Huskurage här.


Stötta din lokala jour!

Kontakta din lokala kvinnojour, tjej-/trans- eller ungdomsjour och fråga hur du kan stötta deras arbete på bästa sätt. Du hittar din lokala jour på Unizonjourer.se, Ungasjourer.se, Roks.se.


Titta!

En våldsam kärlek

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page