top of page

Projekt

#metoo

2020

Tillsammans med Kvinnojouren i Österåker anordnade vi en temadag för att uppmärksamma våra organisationer och vårt arbete. Temadagen anordnades både digitalt och på Storängstorget i Åkersberga. Vi anordnade tävlingar, sålde posters/inramade posters på Sara Danius och delade med oss av berättelser under #metoo. Läs mer om temadagen genom att trycka på knappen "läs mer".

Sara Danius.jpg

Psykisk hälsa i skolan

2018 - 2019

Under två terminer arbetade vi i en högstadieskola i Österåkers kommun med fokus på psykisk hälsa. Projektet delades upp i två faser: i första fasen spenderade vi tid med eleverna för att kunna kartlägga den psykiska hälsan och lära känna eleverna, under den andra fasen anordnade vi workshops och föreläsningar kring normer, stress och psykisk ohälsa. Projektet genomfördes med medel från Postkodstiftelsen, som en del av deras temautlysning kring psykisk hälsa.

REGNBÅGSVECKA

2019

Tillsammans med ABF norra Stockholms län och Österåkers Bibliotek anordnade vi en temavecka för kommunens elever i årskurs 9 och i gymnasiet. Temaveckan syftade till att lyfta frågor kring HBTQ och normer. Under Regnbågsveckan anordnades en föreställning om att komma ut med Oskar Sternulf, en föreläsning med sexologen Kalle Norwald, en workshop kring normer med oss på Bellis och ett författarbesök med författaren Anna Ahlund. 

bottom of page