top of page

Kunskap

Här på sidan kan du läsa mer om ämnen som vi ofta möter i vår chatt. Ämnen som kan vara svåra att prata om. Du kan klicka dig vidare till andra ämnen i menyraden. Ifall du efter att du har läst texterna känner att du skulle vilja ha stöd kring något så finns vi där.

Vår chatt är öppen varje söndag kl 18-20 och med oss kan du prata om vad som helst och vi kommer inte döma dig.

Våld i ungas parrelationer

Var femte ung person har blivit utsatt för brott i sin relation.  

Att veta vad som är våld och var gränsen går är inte alltid helt lätt. Framförallt om du är i din första relation och inte har någon erfarenhet kring hur en god relation ska vara. Att vara utsatt för våld upplevs olika från individ till individ. Inte alla kan identifiera sig med att vara våldsutsatt. 

Våld är en grov psykisk och fysisk kränkning, men även ett brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Alla som är utsatta för våld i en parrelation har rätt till stöd och skydd från samhället. 

Våldet kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld och/eller olika former av sexuella, psykiska eller digitala övergrepp eller hot. Våld i parrelation omfattar ofta både fysiskt, psykiskt, digitalt och sexuellt våld i någon kombination. Oavsett form så är syftet med våldet detsamma - att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma. 

Våld i parrelation kännetecknas av att det ofta pågår  under en längre tid. Det är också vanligt att våldet blir värre över tid. Att bryta sig loss från någon man älskat, och kanske fortfarande älskar, kan vara svårt. Även om det finns våld i relationen så har personen både bra och dåliga sidor. Många befinner sig också i en beroendesituation till den som utövar våldet. Alla drabbas inte av våldet på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. 

Fysiskt våld 

Fysiskt våld är allt från knuffar, att bli fasthållen eller dragen i håret, stryptag eller kvävningsförsök, slagen eller sparkad till användandet av olika tillhyggen.

 

Psykiskt våld 

Olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och stalking. Även våld eller hot om våld mot husdjur räknas som psykiskt våld. Växlingen mellan våld och värme gör våldet oförutsägbart och är därför väldigt svårt att värja sig mot, vilket med tiden ofta leder till att man bryts ner psykiskt och kan göra det svårt att lämna relationen.  

 

Sexuellt våld 

Sexuellt våld kan definieras som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Till sexuellt våld räknas exempelvis att hota eller tjata sig till sex, våldtäkt eller att tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. 

Andra exempel: stt tvingas kolla på porr, att bli filmad vid sex utan samtycke.

Digitalt våld

Digitalt våld är en form at psykiskt våld där din partner kontrollerar, övervakar och trakasserar dig med hjälp av digitala verktyg. Det kan vara saker som att läsa dina meddelanden, hålla koll på var du befinner dig med en app eller att sprida rykten om dig digitalt eller att logga in på dina sociala medier till exempel.

Logga text mörkblå (1).png
bottom of page