top of page

Psykisk ohälsa

De flesta känner sig ledsna, trötta, frustrerade, besvikna, arga eller ensamma ibland. Vissa känner så här ofta, andra mer sällan. Det är inget fel att känna negativa känslor, det är lika rätt som att känna positiva känslor. 

Det är svårt att direkt ändra hur man känner. Dina känslor påverkas av vad du gör, vilka situationer du befinner dig i och hur du tänker om dig själv och saker som händer i ditt liv. 

Viktigast är att prata med någon om du mår dåligt. 

Sorg

Om du har förlorat något eller någon kan du behöva sörja det som har hänt. Det kan ta tid att sörja, men det hjälper dig att bearbeta och acceptera. Att sörja tar olika lång tid för olika personer. En del kan behöva prata om det som har hänt mycket och ta lång tid på sig. Andra kommer över sorgen tidigare. 

Det kan vara så att sorgen finns kvar hela livet. Ofta 

förändras dina känslor med tiden och det kan bli lättare att acceptera det som hänt. 

Nedstämdhet

Alla känner sig nedstämda då och då. När du är nedstämd kan du må mycket dåligt och det kan kännas som att det alltid kommer att vara så. Då kan det vara bra att tänka på att nedstämdhet oftast går över, även om det ibland kan ta ett tag. 

Det är inget fel med att vara ledsen, det är lika rätt som att vara glad. Du behöver inte vara rädd för att du känner negativa känslor och har negativa tankar. Det kan kännas bättre om du tillåter dig att gråta och vara så ledsen som du känner dig. 

Depression

Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor och har tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du ha blivit deprimerad. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Det händer att den som håller på att bli deprimerad inte själv märker det. 

Ibland är det de närstående som upptäcker förändringen. Det är viktigt att be om hjälp, så att depressionen blir så lindrig som möjligt. 

Ångest

Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest. Om du har så mycket ångest att det börjar begränsa ditt liv kan du behöva söka hjälp. Det finns bra hjälp att få. Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Eftersom det känns så starkt i kroppen kan det vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt. Ofta kommer ångesten utan att det finns något tydligt yttre hot vilket kan skapa en känsla av overklighet. Många beskriver det som att befinna sig ”i en bubbla”, avskärmade från omvärlden. 

Ångest kan upplevas olika för olika personer, och även 

kännas på olika sätt olika gånger. De flesta upplever ångest någon gång i livet. En del får det bara någon enstaka gång. Andra kan ha stark ångest som ofta kommer tillbaka, eller ångest som håller i sig länge. Ångest som kommer plötsligt och oväntat intensivt kallas för panikångest. Ibland kallas det även för ångestattack eller panikattack. 

Att få en panikattack kan kännas mycket obehagligt 

och skrämmande. Många beskriver det som en känsla 

av overklighet. Det kan kännas som att du håller på att 

tappa kontrollen och bli galen eller till och med dö. Men panikångest är inte farligt och det går över av sig själv. Även om panikattacken går över snabbt kan upplevelsen vara så skrämmande att du tänker mycket på upplevelsen av panikattacken och börjar göra allt för att undvika att det ska hända igen.

Att skada sig själv

Bränna, rispa, strypa, sticka, tvinga, slå, plåga eller rycka hår från huden tills det ömmar och svider. Det finns många olika sätta att straffa och skada sig själv. En del kallar det för att skära sig. Människor i alla åldrar gör illa sig själva på olika sätt när de mår dåligt. 

Många tycker att det känns lättare eller mer hanterligt att ha ont i kroppen än i själen. En del som skadar sig själva har haft en uppväxt som varit smärtsam på olika sätt och känner sig trygga och hemma när de gör sig illa. Det är ofta ångest som triggar igång självskadebeteendet.

Självskadorna leder inte till att du mår bättre på sikt, även om det känns som att de hjälper i stunden. Efter ett tag upplever många i stället att ångesten ökar och de skäms för sina vanor. Skammen i sig skapar ännu mer ångest.

bottom of page