Frozen Fright

Något som är väldigt vanligt, och något som inte alls är konstigt är frozen fright.

Det innebär i princip att en utsatt person fryser till när hen blir utsatt för ett övergrepp.